Kalkulator Zapotrzebowania Kalorycznego

Waga ciała (kg):
Waga ciała (kg):
Field is required!
Wzrost (cm):
Wzrost (cm):
Field is required!
Wiek:
Wiek:
Field is required!
Płeć:
  • Płeć:
  • Mężczyzna
  • Kobieta
Płeć:
Field is required!
Współczynnik aktywności:
  • Współczynnik aktywności:
  • Tryb siedzący
  • Aktywność niska lub umiarkowana
  • Aktywność wysoka
  • Aktywność bardzo wysoka
Współczynnik aktywności:
Field is required!
Twoje całkowite zapotrzebowanie kaloryczne:
0 kcal
Field is required!
Twoje całkowite zapotrzebowanie kaloryczne:
0 kcal
Field is required!

Sprawdź swój współczynnik aktywności fizycznej (potrzebny do obliczenia BMR)

– 1,2 – 1,3 – osoba leżąca, bez aktywności fizycznej,
– 1,4 – aktywność fizyczna na niskim poziomie,
– 1,6 – uprawianie sportu (umiarkowana aktywność fizyczna),
– 1,75 – aktywny styl życia,
– 2 – bardzo aktywny styl życia,
– 2,2 – 2,4 – sportowcy, wyczynowe uprawianie sportu.


Wskaźnik indeksu masy ciała

CPM to akronim od całkowita przemiana materii. Jest to suma wydatku energetycznego w ciągu całej doby. Jest ona wyrażona w kilokaloriach (kcal). Służy nam do określenia jakiej ilości kalorii potrzebujemy, żeby utrzymać stałą wagę. Oczywiście, w zależności od naszego celu, możemy dodawać lub odejmować ilość kalorii, którą wprowadzamy w kalkulator CPM.

Całodobowe zapotrzebowanie energetyczne zależy od wielu czynników, którymi między innymi są: aktywność fizyczna w ciągu dobry, wiek, wzrost, płeć oraz waga ciała. Na CPM ma także wpływ stan zdrowia, przyjmowane leki, klimat, w którym żyjemy, jak również praca gruczołów endokrynnych.

Jak obliczyć CPM?

Całkowite zapotrzebowanie kaloryczne można obliczyć w sposób bezpośredni oraz pośredni.
Bezpośrednie obliczanie polega na zmierzeniu ilości ciepła wydzielanego przez nasze organizm, a także zużywanego tlenu, wydzielanego CO2 i H20. Jest on bardzo trudnym sposobem do obliczania.
Metoda pośrednia jest dużo prostrza w obliczaniu, wykorzystujemy w tym celu kalkulator CPM stworzonego przez Harrisa-Benedicta.
Żaden z powyższych sposobów nie jest dokładny w 100%, ze względu na to, że każdego dnia wykonujemy różną ilość kroków i gestów, a wszystko to wpływa na nasze zapotrzebowanie kaloryczne.

Wzory CPM

Wzór stwrzony przez Harrisa-Benedicta jest używany w niemalże każdym kalkulatorze CPM i jest najbardziej dokładny:
– Mężczyźni
PPM[kcal]= 66,47 + (13,75 x waga w kg) + (5 x wzrost w cm) – (6,75 x wiek)


-Kobiety
PPM[kcal]= 665,09 + (9,56 x waga w kg) + (1,85 x wzrost w cm) – (4,67 x wiek)


Sprawdź też pozostałe kalkulatory:
kalkulator GKI,
kalkulator BMI.